ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δημιουργία πλατφόρμας εξάσκησης για τα παιδιά-μαθητές του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιντεοσκόπηση και δημιουργία διαδραστικών βίντεο.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • 2 Κάμερες
  • 2 Μόνιτορ παρακολούθησης
  • 6 Οθόνες υπολογιστή
  • 3 Υπολογιστές
  • ώρες συζητήσεις με τους δασκάλους του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
  • ώρες επεξεργασία του υλικού και μοντάζ

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας μας ζήτησε να φτιάξουμε μια πλατφόρμα που να μπορεί να είναι λειτουργική σε υπολογιστές, tablet και κινητά, ώστε να μπορούν να εξασκούνται οι μαθητές του παιδικού τμήματος. Ύστερα από πολλές ώρες συζητήσεων και συνεργασίας με τους δασκάλους Νοηματικής του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας δημιουργήσαμε την συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία βρίσκεται online και την οποία ακόμα εξελίσσουμε.

Μέσα στην πλατφόρμα θα βρείτε διαδραστικά βίντεο που δημιουργήσαμε για να γίνει το υλικό πιο ευχάριστο και προσαρμοσμένο στις ηλικίες που απευθύνεται.