Εταιρικό βίντεο της απόδρασης του ΚΕΝΓ από τα Great Escape Rooms

Εταιρικά βίντεο

Περιγραφη

Βρεθήκαμε μαζί με το ΚΕΝΓ και κάποιους από τους μαθητές του στο δωμάτιο απόδρασης Great Escape Rooms, για να καταγράψουμε τη δράση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και το κομβικό ρόλο της γνώσης της Νοηματικής γλώσσας στην επικοινωνία κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • 1 Κάμερα υψηλής ανάλυσης
  • 2 Monitor παρακολούθησης
  • 1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής υψηλής απόδοσης
  • 2 ώρες γυρισμάτων

Η τεχνική μας ομάδα ανέλαβε την καταγραφή των σχετικών βίντεο από τις ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών του ΚΕΝΓ, το γραφιστικό σχεδιασμό και την επεξεργασία (μοντάζ) των στιγμιότυπων που έχουν ως απώτερο σκοπό την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την συμπερίληψη κωφών και βαρήκοων ατόμων.

Τηλέφωνο

2310.252882

Διεύθυνση

Συγγρού 42, 54630, Θεσσαλονίκη.