ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δημιουργία βίντεο – διερμηνείας στη Νοηματική με γραφιστικά για να καταστήσουμε τα κείμενα της ιστοσελίδας citsci4all.eu προσβάσιμα σε Κωφά/Βαρήκοα άτομα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • 1 Κάμερα
  • 1 Μόνιτορ παρακολούθησης
  • 4 Οθόνες υπολογιστή
  • 2 Υπολογιστές
  • 4 ώρες βιντεοσκόπηση υλικού
  • 6 ώρες επεξεργασία του υλικού και μοντάζ
  • 3 ώρες υποτιτλισμός των βίντεο

 

Η ιστοσελίδα https://citsci4all.eu/, που εντάσσει απλούς πολίτες στην υπηρεσία της παρακολούθησης, του πειράματος και της επιστήμης μας ζήτησε να συνεργαστούμε ώστε να μετατρέψουμε την ιστοσελίδα της προσβάσιμη, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στα project της και Κωφά ή Βαρήκοα άτομα.

 

Παραλάβαμε τα κείμενα της ιστοσελίδας που μας παρέδωσε η CitiSci4All και με την βοήθεια των διερμηνέων του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας βιντεοσκοπήσαμε στη Νοηματική και μοντάραμε το υλικό, ενώ προσθέσαμε και υπότιτλους για να μεταδοθεί το μήνυμα της CitiSci4All σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο.

 

Δείτε παρακάτω ένα δείγμα της δουλειάς μας!