Εκπαιδευτικά διαδραστικά βίντεο για τα παιδικά τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας!

Εκπαιδευτικά διαδραστικά βίντεο για τα παιδικά τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας!

Εκπαιδευτικά διαδραστικά βίντεο για τα παιδικά τμήματα του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Εκπαιδευτικά βίντεο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία πλατφόρμας εξάσκησης για τα παιδιά-μαθητές του Κέντρου Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιντεοσκόπηση και δημιουργία διαδραστικών...